Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Radomiu

Warszawska 3, 26-600 Radom

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nauczanie zdalne - klasa 7

Email Drukuj PDF

Klasa 7

Język angielski

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Food part I

Poznam słownictwo związane z rodzajami jedzenia, gotowaniem, potrawami typowymi dla danego kraju.

Lekcja 2Food part II and cooking

Poznam przymiotniki związane z jedzeniem i przygotowaniem posiłków.

 

Geografia

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Rozmieszczenie ludności Polski i jego przyczyny.

Nauczę się analizować mapy tematyczne, opisywać na podstawie map gęstości zaludnienia i rozmieszczenie ludności w Polsce, wymieniać i wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski, związane z czynnikami przyrodniczymi, historycznymi i ekonomicznymi, wykazywać rolę czynników kształtujących nierównomierne rozmieszczenie ludności w Polsce w wybranych okresach historycznych.

Język polski

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Juliusz Słowacki „Balladyna"

Poznam jedną z najbardziej znanych tragedii J. Słowackiego.

Lekcja 2. Składnia – zebranie i powtórzenie wiadomości.

Powtórzę wiadomości na temat składni w języku polskim.

Lekcja 3. Aleksander Fredro „Zemsta"

Poznam dramat A. Fredro „Zemsta".

Lekcja 4. Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny

Nauczę się, czym są wyrazy podstawowe i pochodne.

Lekcja 5. „Krzyżacy" – Henryk Sienkiewicz.

Poznam powieść H. Sienkiewicza „Krzyżacy".

Matematyka

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań

Na tej lekcji nauczę się, jak określić niewiadomą oraz jak zapisywać rozwiązania zadań w postaci wyrażeń algebraicznych.

Lekcja 2. Równania z jedną niewiadomą. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Lekcja 3. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą

Na tej lekcji utrwalę rozwiązywanie równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Historia

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Geneza wybuchu I wojny światowej

Dowiem się, dlaczego wybuchła I wojna światowa.

Lekcja 2. I wojna światowa na ziemiach polskich

Dowiem się, jak wyglądała I wojna światowa z perspektywy Polski.

Biologia

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Oddychanie komórkowe

Nauczę się wyjaśniać, na czym polega proces oddychania komórkowego; wymieniać warunki przebiegu oddychania tlenowego i beztlenowego oraz substraty i produkty tego procesu; wykazywać współzależność procesów fotosyntezy i oddychania.

Lekcja 2. Układ oddechowy i jego funkcje

Nauczę się wskazywać na sobie położenie narządów układu oddechowego; opisywać przystosowania w budowie płuc do sprawnej wymiany gazowej; omawiać mechanizm wentylacji płuc; przedstawiać proces wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych i komórkach ciała; wykazywać rolę krwi w transporcie gazów oddechowych.

Chemia

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Rozpuszczalność substancji w wodzie

Poznam rodzaje roztworów i sprawdzę rozpuszczalność substancji w wodzie. Dowiem się, co to jest stężenia procentowe i o co chodzi w rozpuszczalności substancji. Dowiem się, jak rozpuszczalność zależy od temperatury. Zapoznam się ze zjawiskiem rozpuszczalności substancji w wodzie.

Informatyka

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Sposoby przedstawiania algorytmów

Dowiem się, czym jest algorytm i w jaki sposób można go przedstawić. Nauczę się tworzyć schematy blokowe prostych algorytmów.

Lekcja 2. Internet jako źródło informacji – fakenewsy.

Dowiem się, czym są fakenewsy i jak je rozpoznawać.

Fizyka

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Energia mechaniczna i jej rodzaje

Nauczę się podawać definicje energii oraz energii mechanicznej i wymieniać ich rodzaje; opisywać zmiany energii ciała w wyniku wykonania pracy.

Lekcja 2. Zasada zachowania energii mechanicznej i jej zastosowanie

Nauczę się wyznaczać zmianę energii potencjalnej grawitacji oraz energii kinetycznej.

Język niemiecki

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. Ostern weltweit - WIelkanoc na świecie

Poznam słownictwo dotyczące Wielkanocy. Będę umiał opisać zwyczaje wielkanocne i dowiem się jakie są różnice w obyczajach wielkanocnych w Polsce, Niemczech i na Świecie.

Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2020 14:12