Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Radomiu

Warszawska 3, 26-600 Radom

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nauczanie zdalne - klasa 6

Email Drukuj PDF

Klasa 6

Język polski

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Powtórzenie wiedzy o czasowniku

Powtórzę wiadomości o części mowy – czasowniku.

Lekcja 2. Bajki Ignacego Krasickiego

Poznam wybrane bajki Ignacego Krasickiego.

Lekcja 3. Mazurek Dąbrowskiego

Poznam Mazurek Dąbrowskiego.

Lekcja 4. Analiza zdania pojedynczego

Nauczę się dokonywać analizy zdania pojedynczego.

Lekcja 5. „Świat Zofii" – J. Gaarder

Poznam powieść „Świat Zofii".

Język angielski

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Continents: Africa and Europe

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Afryki i Europy.

Lekcja 2. Continents: Asia and Australia/Oceania

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Azji i Australii/Oceanii.

Lekcja 3. Continents: North America and South America

Wzbogacę słownictwo oraz poszerzę wiedzę na temat Ameryki Północnej i Południowej.

Geografia

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Czym jest pogoda, a czym klimat?

Na tej lekcji dowiem się, na czym polega różnica między pogodą a klimatem, poznam elementy określające ich stan.

Matematyka

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Pole prostokąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole prostokąt przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 2. Pole prostokąta. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą obliczania pola prostokąta przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 3. Pole równoległoboku i rombu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć pole równoległoboku i rombu na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Lekcja 4. Pole równoległoboku i rombu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą obliczania pola równoległoboku i rombu przedstawionego na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych.

Historia

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Czasy Stanisławowskie

Czy Stanisław August Poniatowski był dobrym królem?

Lekcja 2. Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Dowiem się, dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy.

Technika

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym

Nauczę się rozpoznawać środki czystości. Dowiem się, jakie środki stosować do danego rodzaju czyszczonej powierzchni.

Plastyka

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. O walorze. / „Światła latarni morskiej na morzu”, „Światła samochodów w nocy” lub „Portret jak czarno-białe zdjęcie”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: walor barwy, walor plamy, janość barwy, jasność plamy, pejzaż, portret.

Biologia

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Płazy – kręgowce wodno-lądowe

Nauczę się: wskazywać i opisywać przystosowania płazów do życia na lądzie i w wodzie (na podstawie obserwacji); opisywać mechanizm oddychania u płazów; przedstawiać cykl rozwojowy żaby; rozpoznawać wybranych przedstawicieli płazów krajowych; oceniać znaczenie płazów.

Muzyka

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Różne współczesne style muzyczne

Na tej lekcji poznam różne style muzyczne (np. pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae i inne).

Informatyka

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. Gra platformowa

Dowiem się, jak ułożyć skrypt dowolnej gry platformowej typu Mario.

Marzec – tydzień 2

Lekcja 1. Poczta bez znaczka + netykieta

Nauczę się, jak działa poczta elektroniczna, jakie są zasady netykiety i jak poprawnie pisać wiadomości e-mail.

Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2020 14:11