Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Radomiu

Warszawska 3, 26-600 Radom

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nauczanie zdalne - klasa 5

Email Drukuj PDF

Klasa 5

Historia

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. Początki państwa polskiego. Chrzest Polski

Dowiem się dlaczego Mieszko I zdecydował się na przyjęcie chrztu.

Lekcja 2. Polska Bolesława Chrobrego

Dowiem się kto i dlaczego został pierwszym królem Polski.

 

Język polski

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. Mity greckie

Omówię elementy świata przedstawionego, rozróżnię i wyjaśnię elementy realistyczne i fantastyczne.

Lekcja 2. Okoliczniki

Poznam część zdania - okolicznik miejsca, czasu i sposobu.

Lekcja 3. Orfeusz i Eurydyka

Poznam historię Orfeusza i Eurydyki.

Lekcja 4. Dedal i Ikar

Poznam mit grecki o Dedalu i Ikarze oraz ich kontekst kulturowy.

Lekcja 5. Cecylia Niewiadomska, Piast, Podanie o Lechu

Poznam podania o legendarnych władcach Polski.

Geografia

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. Lądy i oceany na Ziemi

Na tej lekcji poznam lądy i oceany na Ziemi, poznasz co to są południki i równoleżniki.

Biologia

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. Korzeń - podziemny organ rośliny

Nauczę się wymieniać podstawowe funkcje korzenia, wykazywać związek stref korzenia z pełnionymi przez niego funkcjami, wykazywać różnorodność budowy korzeni roślin, rozpoznawać i opisywać modyfikacje korzeni.

Informatyka

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. W poszukiwaniu skarbu - duszek w labiryncie.

Dowiem się jak poruszać duszkiem za pomocą klawiszy klawiatury po planszy.

Język angielski

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. 7 Natural Wonders of the World

Wzbogacę słownictwo oraz poznasz najwspanialsze cuda natury z całego świata.

Lekcja 2. Wonders of the World for 2020

Poznam słownictwo oraz zdobędę wiedzę na temat godnych następców "oryginalnych" 7 Cudów Świata.

Lekcja 3. Unique animals of the world

Poznam słownictwo związane z wyjątkowymi zwierzętami świata.

Matematyka

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. Zapisywanie ułamków dziesiętnych

Na tej lekcji nauczę się zapisywać ułamki dziesiętne

Lekcja 2. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się porównywać ułamki dziesiętne.

Lekcja 3. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Utrwalenie i powtórzenie.

Na tej lekcji utrwalę wiedzę na temat porównywania ułamków dziesiętnych.

Lekcja 4. Dodawanie ułamków dziesiętnych.

Na tej lekcji nauczę się jak dodawać ułamki dziesiętne.

Muzyka

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. Polskie tańce narodowe

Na tej lekcji poznam polskie tańce narodowe, będę uczył się, jak je odróżniać i charakteryzować.

Plastyka

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. Dzieło sztuki w trzech wymiarach – rzeźba jako bryła. / „Papierowe ptaki”, „Skrzydlate, fantastyczne zwierzęta”

Wykonam pracę plastyczną. Zaznajomię się z pojęciami: bryła, przestrzeń, trzy wymiary.

Technika

Marzec – tydzień 1.

Lekcja 1. Pismo techniczne

Nauczę się pisma technicznego

Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2020 14:09