Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Radomiu

Warszawska 3, 26-600 Radom

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarządzenie w sprawie używania telefonów komórkowych przez uczniów

Email Drukuj PDF

Radom, 31 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W RADOMIU

 

Dotyczące używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń TI na terenie szkoły

 

 

 1. Uczeń może przynieść do szkoły telefon lub inne urządzenie TI tylko na swoją odpowiedzialność.
 2. Za kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia szkoła (dyrekcja, nauczyciele, pracownicy) nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 3. Telefony i inne urządzenia TI, które uczniowie posiadają na terenie szkoły muszą być wyłączone.
 4. Zabrania się wykonywania na terenie szkoły za pomocą telefonu i innych urządzeń TI, zdjęć, nagrań audio i video.
 5. Podczas zorganizowanych wyjść uczniowie mogą korzystać z telefonów tylko za zgodą nauczyciela.
 6. Jeżeli uczeń na terenie szkoły używa telefonu i innych urządzeń TI lub takie urządzenie zasygnalizuje dźwiękiem swoją obecność, uczeń ma obowiązek wyłączyć  i oddać je w depozyt nauczycielowi. Po odbiór urządzenia zgłasza się rodzic osobiście do wychowawcy.
 7. Jeżeli sytuacja się powtórzy, telefon zostaje zatrzymany do końca półrocza.
 8. Za nieprzestrzeganie zarządzenia uczniowi grozi obniżenie oceny z zachowania.